Портфолио – обавезан документ сваког просветног радника

Од пре неколико година постало је обавезно да сваки просветни радник мора имати свој портфолио. Такође, сваки наставник је дужан да има портфолио и за сваког ученика. По дефиницији портфолио представља скуп података и радова неког појединца или фирме. У њему се бележе сва постигнућа, остварења, планови и битне чињенице које треба представити јавности. Што се тиче ученичких портфолија, у њима ваља чувати дечје радове (одабране писмене саставе, контролне задатке, правописне диктате), цртеже и ликовне радове, похвале, дипломе и фотографије. Тако се у било ком тренутку има увид у ученичка постигнућа и њихов напредак, што олакшава праћење сваког појединачног ученика.