Отворена врата

Термини отворених врата за школску 2019 - 2020.

У циљу несметаног одвијања наставе, молимо родитеље да се придржавају наведених термина.