О нама

Основна школа ,,Димитрије Туцовић“ Јабучје

Историјат школе

Наша школа носи назив истакнутог борца за радничка права –  Димитрија Туцовића и баштини веома дугу традицију постојања и рада. Основана је далеке 1842. године. Својом просветном делатношћу покрива простор села Јабучја, Скобаља, Малог Борка и дела Паљува.

Постоји време за које можемо да кажемо да је тешко и да од нас захтева додатно ангажовање и изузетан степен одговорности, али жеља да сви заједно идемо напред је велика и ја је препознајем код свих ученика и запослених.

Дошао сам у Основну школу “Димитрије Туцовић“ у Јабучју именовањем од стране министра на место директора, 15. јуна 2020. године. Неко би можда рекао да је то “незгодан тренутак“, али ми који смо на пословима образовања и васпитања провели 30 година немамо дилеме да је свако време право време и да је наша мисија да увек чинимо све што је у најбољем  интересу ученика, родитеља и запослених.

Имали смо специфичну школску годину иза нас, имамо другачији почетак од којег крећемо да сачувамо здравље у времену пандемије вируса корона, али и да наставимо са усвајањем знања и остваривањем исхода који се од нас очекују.

Задовољство ми је што смо сви заједно схватили озбиљност тренутка, те верујем да ћемо заједно корачати ка неким сигурнијим и безбеднијим временима.

Трудићу се да будем пример руководећи школом која ће ићи у правцу савремене школе, али која ће чувати свој идентитет и традицију.

Трудићу се да наша школа по добром буде препознатљива, да наши ученици по добру памте дане проведене у њој, да запослени буду ведри и са радошћу у њу улазе.

Трудићу се да развијамо односе поверења, уважавања и ненасилне комуникације.

Настојаћу да се поштовање других види на сваком кораку, да заједно градимо атмосферу у којој се сви добро осећамо и помажемо једни другима.

У нову школску годину крећемо са 260 ученика распоређених у 17 одељења, 14 у матичној школи, два одељења у Доњем Јабучју и једним у Скобаљу.

Жеља ми је да нас и догодине буде бар толико. Зато, нек нам је свима срећан још један почетак и останимо здрави!

 

Директор школе

__________________________

Горан Милинчић, психолог

 

 

 

Приоритети у овој школској години

 

У текућој школској години приоритетни задаци биће:

–  Реализација Наставног плана и програма, праћење и евалуација.

Оптерећеност ученика ускладити са Законом о основној школи и могућностима ученика. На овом задатку ангажоваће се стручна већа и педагошкa служба који ће школи доносити мере за унапређење васпитно-образовног рада;

-Интезивирати индивидуализацију наставе  како би се повећала мотивисаност ученика и постигли још бољи резултати. Пружати помоћ ученицима који имају тешкоћа у савлађивању градива. Радити са талентованим ученицима и пружити им адекватну наставу, као и са ученицима који спорије напредују у учењу;

– Оцењивати у складу са Правилником о оцењивању;

– Радити на мотивисаности ученика за образовање, а самим тим и већој укључености у  ваннаставне активности и разна такмичења;

– Посебну пажњу поклонити раду одељењских заједница, подстицати оне активности које су у складу са дечјим узрасним потребама и развијати хумане односе међу ученицима;

– Са ученицима радити на уређењу школских просторија и околине и изради наставних средстава;

– Пружати максималну помоћ и подршку ученицима осмог разреда у припремању за полагање завршних  испита за упис и избор адекватне средње школе;

У току школске године посветити посебну пажњу професионалном информисању и оријентацији, како кроз наставне садржаје,рад одељењских старешина,тако и ангажовањем стручних сарадника;

– Наставити са опремањем школе наставним средствима и литературом;

– Реализовати програм стручног усавршавања наставника тако да служи унапређивању васпитно-образовног рада. Подстицати наставнике да активно учествују на семинарима. Организовати угледне часове и предавања на нивоу стручних већа и Наставничког већа. На стручним већима анализирати примену иновација у настави;

– Обезбедити максималну безбедност за боравак ученика у школи и њеној околини. Радити на превенцији и заштити ученика од насиља;

-Остварити сарадњу са институцијама у чијем се окружењу школа налази, као и са родитељима ученика;

– Посебну пажњу поклонити здравственом васпитању ученика у целини, кроз рад одељењских старешина, адекватне наставне садржаје и сарадњом са здравственим институцијама;

-Пратити рад у ваннаставним активностима и радити на јавном афирмисању  постигнутих резултата;

-РеализоватиРазвојни програм  у оквиру  програма школско и развојно планирање;

-Остварити континуирану сарадњу са Саветом родитеља и мотивисати све родитеље да се  активно укључе у живот и рад школе;

-Редовно информисати родитеље о свим сегментима рада школе, постигнућима и напредовању деце;

-Урадити анализу потреба и предлога родитеља и ученика  за живот и рад школе и укључити их у Школски развојни план;

-Вршити систематску евалуацију  примене програма и целокупне делатности школе.

 

Мисија и визија школе

 

 

Мисија наше школе је да у сарадњи са локалном заједницом и родитељима, мотивисаношћу наставника и ученика подстичемо лични развој, развијамо свест о правима и одговорностима, негујемо међусобно разумевање и уважавање, обезбедимо адекватне материјалне и друге услове за наше ученике.

Стремимо ка томе да сваки ученик наше школе стекне опште образовање у складу са својим индивидуалним могућностима и потребама и да буде оспособљен за даље образовање. Наша школа треба да постане место перманентног усавршавања свих учесника васпитно-образовног процеса који негује међусобно разумевање и уважавање, толеранцију и право на различитост.

 

 

Визија наше школе је да заједничким снагама обезбедимо материјалне услове рада и својим доприносом створимо ведру, радну, стваралачку атмосферу која ће  резултирати да будемо школа у коју ученици и наставници радо долазе, а родитељи активно учествују у раду школе.

Желимо да постанемо школа која савременом наставом мотивише ученике за стицање знања које ће бити у складу са њиховим индивидуалним могућностима и потребама.

 

 

0
Запослених
0
Ученика
0
Секција и ваннаставних активности

Пратите нова дешавања у нашој школи.

Сазнај више!