О нама

Основна школа ,,Димитрије Туцовић“ Јабучје

Историјат школе

Наша школа носи назив истакнутог борца за радничка права Димитрија Туцовић и баштини веома дугу традицију постојања и рада. Основана је далеке 1842. године. Својом просветном делатношћу покрива простор села Јабучја, Скобаља, Малог Борка и дела Паљува.

Образовно-васпитни процес се реализује у матичној школи у Јабучју са 248 уценика распоређених у 12 некомбинованих одељења од I до VIII разреда. У оквиру наше школе су и издвојена одељења у Доњем Јабучју са 13 ученика у комбинованом четвороразредном одељењу и у Скобаљу са 12 ученика и комбинованом четвороразредном одељењу.

У матичној школи васпитно–образовни процес се одвија у две смене и то у преподневној (ученици V-VIII разред) и у поподневној (уценици I-IV разред) док у издвојеним одељењима рад се одвија у преподневној смени.

Опремљеност школа је на задовољавајућем нивоу. У матичној школи настава се одвија у 8 учионица и информатичком кабинету опремљеним са 25 радних рачунара за ученике док су подручна одељења опремљена са пројектором и лап-топом.

Образовно–васпитна делатност се реализује на основу Годишњег плана рада (у прилогу), школског програма, Школског развојног плана и других аката. Школски одбор реализује своје активности на основу плана рада. Савет родитеља кроз саветовни рад учествује у раду школе а и спроводи акције на унапређењу услова рада у школи.

Реализације планираних активности сагледане су у Извештају о раду у претходној години (у прилогу).
– Све активности у школи се спроводе на основу општих аката, закона, правилника (у прилогу).
– Својим радом спроводимо своју мисију и стремимо остварењу своје визије.
– С вером да ће нам скора будућност (11.09.2014.године) донети усељење у нову школску зграду која се налази у фази завршетка и догледна будућност и планирану реализацију доградње фискултурне сале која ће допринети стварању оптималних услова за одвијање васпитно-образовног процеса у нашој школи.

0
Запослених
0
Ученика
0
Секција и ваннаставних активности

Пратите нова дешавања у нашој школи.

Сазнај више!