Завршни испит

Сви ученици који заврше oсновну школу и положе завршни испит могу да наставе школовање кроз средњошколско образовање.

Поред средњих стручних школа ( медицинска,електротехничка, машинска, техничка школа…) постоје још и гимназијe и уметничке школе. Сви ученици старији од 17 година могу да обаве упис у средњу школу као ванредни ученици, док млађи од 17 година уписују средњу школу као редовни ученици.

Поштовани осмаци,

За Вас смо поставили линк ка сајту srednjeskole.edukacija.rs, који је намењен ђацима за припрему и упис у средње школе.

Сајт је потпуно бесплатан и омогућава ђацима и родитељима боље информисање. На сајту се могу пронаћи све средње школе у Србији, као и припрема за малу матуру у виду онлajн тестова. Сајт тренутно има 21 комбиновани тест из последње збирке за припрему за малу матуру. У плану је израда и тестова за српски језик и књижевност као и математику. Срећно!

Завршни испит који се полаже на крају осмог разреда, предвиђен Законом о основама система образовања и васпитања, први је завршни испит са којим се ученик сусреће током школовања, а има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања.