Наставници

Миланка Лукић – наставник разредне наставе
Даринка Мирић – наставник разредне наставе
Сузана Тасић– наставник разредне наставе
Александар Лукић – наставник разредне наставе
Наташа Бајић-Миливојевић – наставник разредне наставе
Биљана Бајић – наставник разредне наставе

Биљана Симић-Грчић– наставник разредне наставе
Славојка Туфегџић – ИО- Доње Јабучје
Снежана Којовић – ИО-Скобаљ

Бојана Симић Туфегџић – наставник српског језика и књижевности
Јелена Рафаиловић – наставник српског језика и књижевности
Рада Смиљанић – наставник руског језика
Марија Марић – наставник математике
Светлана Миливојевић – наставник математике
Јасмина Ковачевић – наставник физике
Анђела Радовановић – наставник хемије
Валентина Милутиновић – наставник биологије
Ненад Игњатовић – наставник историје
Живан Радић – наставник географије
Александар Гавриловић – наставник техничког образовања
Александар Гавриловић – наставник информатике
Невена Савић – наставник музичке културе
Радмила Станимировић – наставник ликовне културе
Маја Вујисић – наставник ликовне културе
Драган Радовановић – наставник физичког васпитања и образовања
Стефан Ђурић – наставник верске наставе
Рада Смиљанић – наставник грађанског васпитања
Ивана Секулић Мазић – наставник енглеског језика
Марија Милић – наставник енглеског језика

Наташа Бајић Миливојевић I-1

Даринка Мирић II- 1

Биљана Симић Грчић II-2

Сузана Тасић III-1

Биљана Бајић III-2

Миланка Лукић IV-1

Славојка Туфегџић (I и III), ИО Доње Јабучје

Александар Лукић (II и IV), ИО Доње Јабучје

Снежана Којовић, ИО Скобаљ

Бојана Симић Туфегџић V-1

Светлана Миливојевић V-2

Александар Гавриловић VI-1

Ивана Секулић Мазић VI-2

Марија Марић VII-1

Валентина Милутиновић VII-2

Јасмина Ковачевић VIII-1

Јелена Рафаиловић VIII-2