Наставници

Миланка Лукић – наставник разредне наставе
Даринка Мирић – наставник разредне наставе
Сузана Тасић– наставник разредне наставе
Александар Лукић – наставник разредне наставе
Наташа Бајић-Миливојевић – наставник разредне наставе
Биљана Бајић – наставник разредне наставе
Славојка Туфегџић, Биљана Симић-Грчић – ИО- Доње Јабучје
Снежана Којовић – ИО-Скобаљ

Бојана Симић Туфегџић – наставник српског језика и књижевности
Марија Манић – наставник српског језика и књижевности
Јелена Рафаиловић – наставник српског језика и књижевности
Рада Смиљанић – наставник руског језика
Марија Марић – наставник математике
Светлана Миливојевић – наставник математике
Јасмина Смиљанић – наставник физике
Анђела Радовановић – наставник хемије
Валентина Милутиновић – наставник биологије
Ненад Игњатовић – наставник историје
Живан Радић – наставник географије
Биљана Живановић – наставник географије
Александар Гавриловић – наставник техничког образовања
Александар Гавриловић – наставник информатике
Невена Савић – наставник музичке културе
Радмила Станимировић – наставник ликовне културе
Маја Вујисић – наставник ликовне културе
Драган Радовановић – наставник физичког васпитања и образовања
Небојша Миловановић – наставник физичког васпитања и образовања
Стефан Ђурић – наставник верске наставе
Рада Смиљанић – наставник грађанског васпитања
Ивана Секулић Мазић – наставник енглеског језика
Марија Милић – наставник енглеског језика

Сузана Тасић II-1
Снежана Којовић II-2
Миланка Лукић III-1
Даринка Мирић III- 2
Наташа Бајић-Миливојевић IV-1
Биљана Бајић I-2
Милица Вујичић I-1
Александра БогдановићИО Доње Јабучје
Биљана Симић-ГрчићИО Доње Јабучје
Славојка ТуфегџићИО Скобаљ
Марија МарићИО Скобаљ
Марија Марић VI-1
Валентина Милутиновић VI-2
Драган Радовановић VII-1
Марија Манић VII-2
Живан Радић VIII-1
Александар Гавриловић V-1
Драган Милошевић V-2