Директор

О директору

Од 2020. године на месту директорa школе је Горан Милинчић.  Рођен је 19. године у ———-.  По образовању је дипломирани психолог. У школи је запослен од маја 2007. године. Као своје важне квалитете наводи способност емпатије, толеранцију на различитости, флексибилност и спремност да се континуирано стручно усавршава.

Похађани програми стручног усавршавања у последњих  5 година: Формативно оцењивање, Да у одељење сви долазе са осмехом, Срећно дете – задовољан родитељ, Мотивација и психолошки принципи учења.

Истакнута професионална постигнућа: искуство у реализовању семинара и обука за наставнике, члан управног одбора Удружења просветних радника града Београда, теренски истраживач у пројектима УНИЦЕФ-а.

Горан Милинчић, директор