Вршњачки тим

Наставник координатор: Име Презиме

Преглед активности ученичког парламента током текуће школске године

Месец Планиране активности за текући месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар