Стручни сарадници

Стручна служба

Педагог – Мирјана Радеч

Педагошки асистент – Костић Јелена

Библиотекар – Тања Протић