Ваннаставно особље

Секретар школе је Марко Пауновић

У рачуноводству школе запослене су:

Љиљана Смиљанић – шеф рачуноводства

Слободанка Богојевић  – рачуновођа

Особље које брине о чистоћи школе

Милоје Марковић – домар
Биљана Живановић – сервирка
Нада Тодоровић – спремачица
Анка Петровић – спремачица
Душанка Бркић – спремачица
Слађана Јаковљевић – спремачица