Успешно завршен семинар „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“

Након више од три месеца, после две менторске посете, наша школа је успешно завршила семинар „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“ који је под покровитељством British Council (Међународна организација Велике Британије за културне односе и образовне могућности). Семинар је одржан крајем октобра 2020. године, а сви учесници су имали задатак да у догледно време спроведу Тематски дан или пројекат по избору. Наша школа је радила Тематски дан посвећен Димитрију Туцовићу, а велики број наставника и учитеља укључио се у организацију. На последњој менторској посети, ментор семинара Татијана Јовановић је похвалила четири наставника која су похађала обуку (Марију Марић, Валентину Милутиновић, Бојану Симић Туфегџић и Живана Радића), истичући велику посвећеност, организацију и ажурност поменутих учесника. Премда је тема била захтевна и несвакидашња, сви учесници су се успешно снашли у својим задацима, па су уз похвале добили и по четрдесет бодова стручног усавршавања.