Представљен пројекат „Птице нашег краја“ у оквиру Тематског дана

Пројекат „Птице нашег краја“ започет је у нашој школи још у првом полугодишту школске 2020/2021. године. Сходно стручном упутству за организацију наставе у овој школској години по којем би било пожељно спроводити пројектне активности, нарочито имајући у виду да се према овогодишњем Плану наставе и учења из појединих предмета није реализовао непосредно пун фонд часова, наставник технике и технологије је започео овај пројекат прављењем кућица за птице које сада красе дрвеће у дворишту наше школе. Током зиме ученици другог циклуса су поставили хранилице за птице и редовно их хранили у хладним зимским данима. Учешће у Тематском дану су узеле скоро све учитељице, а од предметних наставника су се посебно истакли Валентина Милутиновић, наставница биологије, Марија Марић, наставница математике, као и организатор овог пројекта Александар Гавриловић,  наставник технике и технологије. Тако су ученици првог разреда правили птице, кућице, хранилице и паное, а на часовима ваннаставних активности кроз презентацију и практичан рад усвајали су знања о карактеристикама птица, њиховом станишту, животу и заштити. Ученице другог два су украсиле своју косу шналама у облику птица, а пунђе су им представљале гнезда. Остали разреди првог циклуса имали су задатак да фотографишу и снимају птице из свога краја, а такође су правили и разне сувенире у виду птица, гнезда, кућица, кавеза и томе слично. Посебно се издваја пано са фотографијама птица карактеристичних за наше поднебље, а радили су их ученици другог циклуса са наставницом биологије.

Имајући у виду све догађаје које треба обележити у овој школској години, Тим за међупредметне компетенције се сагласио да Тематски дан „Птице нашег краја“ буде 14. априла, како се не би поклопио са Даном школе.