Предавање педагошкиње школе на тему „Методе и технике успешног учења у петом разреду“

Педагошкиња наше школе Мирјана Радеч одржала је шестог октобра 2022. године предавање за ученике петог разреда на тему „Методе и технике успешног учења“. У оквиру истог часа спроведена је и анкета „Прелаз са разредне на предметну наставу“, у којој су ученици изнели своје прве утиске о петом разреду. Прелазак са разредне на предметну наставу представља посебну прекретницу у животу једанаестогодишњег детета. „Ниједан прелазак ученика из разреда у разред није толико тежак и непредвидив као што је прелазак из четвртог у пети разред“. Осим тога, код ученика се јављају и следеће потешкоће: ученици су навикли на стил понашања једног наставника, па је потребна адаптација на већи број наставника; у току четворогодишњег школовања емотивно су се везали за учитеља, а и тај период преласка са разредне на предметну наставу поклапа се са претпубертетским периодом у развоју детета. Током предавања педагошкиња је од ученика сазнала како се адаптирају на предметну наставу, каква су им очекивања и интересовања на почетку петог разреда, али и како функционишу у оквиру одељењске заједнице. Предметна настава, за разлику од разредне, има повећан број предмета и часова, обимније наставне садржаје, а захтева се и већа самосталност и оспособљеност за коришћење уџбеника.

слике можете видети овде: https://drive.google.com/drive/folders/1xgBBfYolGV_mKR6sO_6wzNxhfIDv4lcj?usp=sharing