Мали подсетник

Подсећамо ученике да се ове школске године смене мењају на месечном нивоу. Тако ће од трећег октобра 2022. године у прву смену ићи ученици другог циклуса (од петог до осмог разреда), док ће друга смена бити ученици првог циклуса (од првог до четвртог разреда). Прва смена за ученике старијих разреда почиње од 7:30 часова, док друга смена за ученике млађих разреда почиње у 13:45.