Распоред полагања разредних испита за ученике осмог разреда

СРЕДА

16. 06. 2021.

ЧЕТВРТАК

17. 06. 2021.

ПЕТАК

18. 06. 2021.

СУБОТА

19. 06. 2021.

ПОНЕДЕЉАК

21. 06. 2021.

Српски језик

(писмени део)

Српски језик

(усмени део)

Математика

(усмени део)

Енглески језик

(усмени део)

Руски језик

(усмени део)

Ликовна култура Математика

(писмени део)

Енглески језик

(писмени део)

Руски језик

(писмени део)

Хемија
Биологија Географија Физичко васпитање Физика ТИО
Историја Верска настава Информатика Музичка култура

 

 

Термини полагања разредних испита су од 10:15 до 13:15 часова (у међусмени).