Наша школа укључена у пројекат „Подршка образовању социјално депривиране деце и младих у Србији“

Пројекат „Подршка образовању социјално депривиране деце и младих у Србији“ Екуменска хуманитарна организација спроводи већ пету годину. Од ове школске године и наша школа „Димитрије Туцовић“ укључила се у пројекат. Циљ пројекта је побољшање шанси и успеха у образовању деце из породица нижег социјалног и економског статуса, као и оних који припадају посебно рањивим категоријама. Подршка се пружа у виду додатних часова и едукативних радионица, у набавци школског прибора, финансирању трошкова исхране и превоза. Школама су донирана и по два лаптопа као техничка подршка за пројектне активности. Деветнаестог маја 2022. године потписан је Меморандум о сарадњи између наше школе „Димитрије Туцовић“ Јабучје и Екуменске хуманитарне организације у Новом Саду. У овај пројекат је из наше школе укључено 15 ученика од петог до осмог разреда. Координатор и иницијатор пројекта је педагошки асистент Јелена Костић, а педагог Мирјана Радеч је сарадник, чији је задатак да држи радионице за ученике и родитеље. У пројекат је укључено и четири наставника који дају додатну подршку ученицима и то из следећих предмета: српски језик и књижевност (Јелена Рафаиловић, замена је Слађана Кошанин), математика (Марија Марић), енглески језик (Ивана Секулић Мазић, замена је Јелена Радовановић) и информатика и рачунарство (Александар Гавриловић). Активности пројектне наставе започеле су 24. јануара 2022. године – ученици су поред додатних часова и радионица добили и школски прибор и ужину. Овим пројектом Екуменска хуманитарна организација се придружује напорима школа да се улагањем у образовање сиромашне деце остваре позитивне личне и друштвене промене.

слике можете видети овде: https://drive.google.com/drive/folders/1MYPfh1d97FahXnxVps3RffAM6NBeXGCf?usp=sharing