Радионица „Helping Hands“ – „Руке које помажу“

Наставница енглеског језика Марија Милић одржала је ученицима четвртог и петог разреда радионицу под називом „Helping Hands“ или „Руке које помажу“. Радионица је била на тему превенције вршњачког насиља, едукативног и забавног карактера. Ученици су на почетку часа одгледали краћи анимирани филм о насиљу у школи, а затим су разговарали о томе како препознати који друг трпи насиље; како му се може помоћи; коме се треба обратити уколико се појави такав проблем и како се супротставити насилнику. У другом делу часа ученици су бојили „руку која помаже“ и тако показали солидарност према онима који су били жртве вршњачког насиља.

Овде можете видети слике: https://drive.google.com/drive/folders/1MU6pU7u3cIaaJWZ2D9qFofqJ1vFdy5cb?usp=sharing